POLITIEK Uitspraak Raad van State over parkeren in park

Raad van Sate uitspraak over aanleg 42 parkeerplekken in park. Zie 3.4, waarin gesteld wordt dat parkeren in de Oeverzeggestraat betekent dat het probleem van de uitbreiding van de sportvelden bij de bewoners wordt neergelegd. Ook hier wordt genoemd dat participatie pas na de beslissingen heeft plaatsgevonden. AHC IJburg, vertegenwoordigd door mr. J.M.A. van Lith, …

PRESS IJburgers fel tegen komst parkeerplaatsen op groenstrook: “Opslagplek voor blik”

Bewoners op IJburg maken zich zorgen over de plannen van de gemeente om negentig parkeerplaatsen te realiseren aan de rand van de Oeverzeggestraat. Omdat in het Diemerpark er vier sportvelden bij gaan komen, zijn nieuwe parkeerplaatsen nodig en volgens de gemeente is dit de enige geschikte locatie. Bewoners zien dit niet zitten: “Onze rustige straat …

ADVIES VOR KK en CTO Parkeren Sportpark Diemerpark

Notitie die is gebruikt voor bestuurlijk overleg met de wethouders. Onderzoek naar parkeerstrook bedrijven ontbreekt. Helemaal aan het einde de conclusie dat alternatieven het echt waard zijn om te onderzoeken. Vergt een beetje lef, maar er is wel momentum. Aanleiding/achtergrond De sportvelden in het Diemerpark worden uitgebreid van 6 naar 10 velden. In het kader …

ECOLOGIE Quickscan Beschermde Soorten

Interessant om te lezen over rietkragen en het belang van groen op IJburg. Sinds 2012 zijn er wel wat soorten bijgekomen. Quickscan beschermde Flora- en fauna bestemmingsplan ‘IJburg 1e fase CS (Centrale Stad)’ 1Samenvatting en conclusiesSlechts enkele concrete delen van bestemmingsplan IJburg 1e fase zijn door Centrale Stad (CS) niet overgedragen aan stadsdeel Oost, de …

Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam

De gemeente Amsterdam hecht volgens zijn eigen visie, beleid en wetten veel waarde aan groen, klimaatbeheersing, ecologie, verkeersluwheid en participatie daarin van de Amsterdamse burgers. De gemeente heeft voor deze doeleinden de volgende drie beleidsstukken vastgesteld: De ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam’, de ‘Omgevingsvisie 2050’ en de ‘Groenvisie 2020-2050.’ Deze beleidsstukken spellen haarfijn …

Teken De Officiële Petitie Geen Parkeerterrein

Hou IJburg groen, hou IJburg waterproof, hou IJburg veilig De gemeente Amsterdam wil zonder fatsoenlijke burgerparticipatie en voor grote bedragen aan gemeenschapsgeld een ecologische en beschermende primaire waterkering in Amsterdam IJburg vernietigen om een vervuilend en verkeersonveilig parkeerterrein aan te leggen. Is dit de opmaat naar meer groen-vernietiging? Petitie Wij Bezorgde Amsterdamse burgers die groen, …