POLITIEK Uitspraak Raad van State over parkeren in park

Raad van Sate uitspraak over aanleg 42 parkeerplekken in park. Zie 3.4, waarin gesteld wordt dat parkeren in de Oeverzeggestraat betekent dat het probleem van de uitbreiding van de sportvelden bij de bewoners wordt neergelegd. Ook hier wordt genoemd dat participatie pas na de beslissingen heeft plaatsgevonden. AHC IJburg, vertegenwoordigd door mr. J.M.A. van Lith, …

Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam

De gemeente Amsterdam hecht volgens zijn eigen visie, beleid en wetten veel waarde aan groen, klimaatbeheersing, ecologie, verkeersluwheid en participatie daarin van de Amsterdamse burgers. De gemeente heeft voor deze doeleinden de volgende drie beleidsstukken vastgesteld: De ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam’, de ‘Omgevingsvisie 2050’ en de ‘Groenvisie 2020-2050.’ Deze beleidsstukken spellen haarfijn …

Teken De Officiële Petitie Geen Parkeerterrein

Hou IJburg groen, hou IJburg waterproof, hou IJburg veilig De gemeente Amsterdam wil zonder fatsoenlijke burgerparticipatie en voor grote bedragen aan gemeenschapsgeld een ecologische en beschermende primaire waterkering in Amsterdam IJburg vernietigen om een vervuilend en verkeersonveilig parkeerterrein aan te leggen. Is dit de opmaat naar meer groen-vernietiging? Petitie Wij Bezorgde Amsterdamse burgers die groen, …